Paymentic Sp. z o.o.

ul. Kowalska 26, 43-316 Bielsko-Biała

NIP 5472243072

REGON 527502481

KRS 0001082741

VIII Wydział KRS w Bielsku-Białej

Kapitał zakładowy 5 000 zł